Bambu Studio: Vase Mode (Režim vázy) – Jednoduše vysvětleno

Režim vázy v aplikaci Bambu Studio je snadným způsobem, jak vytvářet bezespojové, umělecky laděné 3D tisky. Pokračujte ve čtení, abyste se dozvěděli, jak ho používat, a jak řešit případné problémy.

Bambu Studio je sofistikovaný softwarový nástroj pro slicování 3D tisku vyvinutý výrobcem 3D tiskáren, společností Bambu Lab, výrobcem populárních tiskáren jako je P1P a X1 Carbon a vlastní řady filamentů. Software vychází jako odnož programu PrusaSlicer, který Bambu Lab upravil tak, aby bezproblémově pracoval s jejich řadou tiskáren.

Navzdory tomu, že je Bambu Studio relativně novým hráčem na trhu, vyniká svým projektovým přístupem, který usnadňuje správu a organizaci 3D tiskových projektů. Díky tomu je možné snadno pracovat i s komplexními tisky v několika barvách díky jejich technologii AMS.

Tento slicer je rovněž chválen pro svou jednoduchost použití, i když jeho uživatelské rozhraní může působit poněkud zmateně na začátečníky. Jeho komplexní funkce jsou však velmi oceňovány mezi zkušenějšími uživateli. Obsahuje mnoho specializovaných funkcí, které lze nalézt i v jiných populárních slicerech, včetně režimu vázy.

V tomto článku se podíváme blíže na režim vázy, nazývaný také „Spiral Vase“ v Bambu Studiu. Než začneme, musíme porozumět přístupu režimu vázy k tisku a výhodám a nevýhodám této metody. Poté se podíváme na to, jak tento režim aktivovat v Bambu Studiu a jaké tiskové nastavení je třeba upravit pro zajištění úspěchu, včetně několika tipů na odstranění problémů. Pojďme na to!

Bambu Studio Váza mód (Spiral Vase)
Porozumění režimu Vázy

Režim vázy je skvělý pro tisk lampových stínítek.

Režim vázy, známý také jako „spirálová váza“, mění způsob, jakým jsou objekty tisknuty ve třech klíčových ohledech:

JEDNOSTĚNNÁ KONSTRUKCE

V konvenčním 3D tisku jsou stěny objektů budovány s více vrstvami, přičemž extruder zastavuje, stahuje se a znovu extruduje při každé změně vrstvy, což může vést k viditelným spojům, kde každá vrstva začíná a končí. Režim vázy naopak tiskne jedinou, nepřetržitou vnější stěnu bez přestávky, podobně jako struktura pružinky. Tímto způsobem se vytisknou objekty bez spojů. Povrch je hladký na dotek a příjemný na pohled.

NÁSLEDNÝ POHYB V OSÁZKA Z

Nepřetržitý pohyb v osádce Z je charakteristickým znakem režimu vázy, odlišujícím ho od standardních metod tisku po vrstvách. Tryska tiskárny se pohybuje nahoru v plynulé, postupné spirále, kladoucí filament do nepřetržitého proudu. Tento pohyb vyžaduje sofistikovanou koordinaci mezi motory tiskárny a softwarovým nástrojem pro štípání, aby se udržela konzistentní rychlost extruze a postupné zvyšování výšky.

BEZ VÝPLNĚ, PODPORY NEBO HORNÍCH VRSTEV

Vážením vyplnění, podpory a horních vrstev v režimu vázy se výrazně zkracuje doba tisku a využití materiálu. To však znamená, že objekty vytisknuté v tomto režimu nejsou navrženy k nesení zátěže nebo odolání významným silám. Jsou nejvhodnější pro dekorativní účely, kde estetika převažuje nad strukturální integritou.

Výhody a Nevýhody

Režim vázy není omezen na nudné designy.

VÝHODY:

 • Rychlost: Režim vázy významně urychluje proces tisku díky nepřetržitému tisku, který se obejde bez zastavení na jednotlivé vrstvy, výplní nebo vrchních vrstev.
 • Estetika: Režim vázy produkuje objekty s hladkými povrchy a bezespojovými křivkami, které s vhodným filamentem mohou připomínat sklo. Tento přístup je ideální pro dekorativní kusy.
 • Efektivita materiálu: Tiskem pouze jediné stěny minimalizuje režim vázy spotřebu filamentu, snižuje hmotnost finálního produktu a zvyšuje obrat tisku.

NEVÝHODY:

 • Síla: Objekty tištěné v režimu vázy mají nižší strukturální integritu kvůli jejich konstrukci s jedinou stěnou. To je činí náchylnými k praskání nebo lámání pod zátěží, což omezuje jejich použití na ne-strukturální aplikace.
 • Omezení designu: Režim vázy je omezen na jednoduché duté tvary, obvykle s otevřenou horní částí. Povrchové vzory mohou vést k zajímavým efektům, ale významné převisy představují výzvu pro tisky v režimu vázy. Interní struktury nebo variabilní tloušťky stěn nejsou možné.
 • Problémy s kompatibilitou: Režim vázy nemusí být podporován všemi 3D tiskárnami, ale v každém případě vyžaduje dobře kalibrovanou tiskárnu. Odstraňování problémů může být složité, zejména pro začátečníky, protože existuje řada potenciálních příčin.

Jak na to

Dostanete varovnou zprávu při povolení režimu “Spiral Vase”.

Použití režimu vázy v programu Bambu Slicer vyžaduje jen pár kroků. Je však nutné si nejprve před tiskem vybrat vhodné nastavení a připravit váš nasklíčkovaný model.

Pro povolení režimu vázy:

 1. Spusťte Bambu Studio na svém počítači.
 2. Použijte “Soubor > Import” k přidání vašeho 3D modelu do pracovní plochy.
 3. Přejděte na záložku tiskových nastavení na levé straně a otevřete záložku “Ostatní” v rámci těchto nastavení.
 4. V podsekci “Speciální režim” najdete možnost “Spiral vase”, kterou zaškrtněte pro povolení režimu vázy.
 5. Zobrazí se varovná zpráva, která vás informuje o dalších nastaveních ve sliceru, které budou změněny pro možnost tisku v režimu vázy. Klepněte na “Ano”, abyste pokračovali.

Optimalizace nastavení tisku pro kvalitní výstup

Při použití režimu vázy můžete očekávat tenké stěny.

Po aktivaci režimu vázy následuje ladění různých parametrů pro doladění kvality tisku. Ačkoli všechna nejdůležitější nastavení tisku, jako je teplota, jsou stále platná, existují některé klíčové parametry, které vám mohou pomoci zajistit úspěch s režimem vázy:

 • Výška vrstvy: Výška vrstvy ovlivňuje rozlišení tisku, přičemž menší výška vrstvy produkuje jemnější detaily a hladší povrchy. Stejně jako u běžných tisků můžete tento hodnotu zvýšit, abyste zkrátili dobu tisku, nebo ji snížit, abyste zlepšili detaily modelu.
 • Tloušťka stěny: Ačkoli režim vázy inherentně tiskne s jedinou stěnou, tloušťka této stěny může být do určité míry upravena. Tloušťka stěny ovlivňuje sílu modelu, ale také spotřebu materiálu a vyžaduje pomalejší tiskové rychlosti. “Šířka linky” může být nastavena až na dvojnásobek šířky trysky. Pro trysku o průměru 0,4 mm zkuste tloušťku linky 0,6 mm s mírným snížením výšky vrstvy.
 • Rychlost: Tisk v režimu vázy obecně prospívá pomalejším tiskovým rychlostem, protože to dává vrstvám dostatečný čas k vychlazení před uložením další vrstvy. Existuje trochu větší volnost u větších částí, ale materiál filamentu také může hrát roli.
 • Větrák: Podobně jako u tiskové rychlosti je správné chlazení nezbytné pro úspěch s režimem vázy. Menší části zejména profitují z navýšení rychlosti ventilátoru v režimu vázy.

Řezání a tisk

Zkontrolujte přesahy v Bambu Studiu.

Po povolení režimu vázy a upravení nastavení tisku je čas na nakrájení. Po dokončení je důležité před spuštěním tisku zkontrolovat váš nakrájený soubor, abyste identifikovali potenciální problémy před zahájením tisku.

Jak jsme již uvedli, režim vázy má potíže s tiskem převisů, protože chybí okolní stěny a podpora k jejich zabránění. Bambu Studio zvýrazňuje převisy v záložce Náhled, takže si při zjištění těchto funkcí mějte na paměti a zvažte možnosti vaší tiskárny.

V záložce Náhled můžete také nahlédnout na pohyb trysky. Při použití režimu vázy by měl pohyb trysky být omezen na počáteční vrstvy a chybět v hlavní části modelu. Pokud uvidíte pohyb trysky tam, kde nebyl očekáván, váš model možná není vhodný k tisku v režimu vázy.

Další úvahy

Režim vázy je skvělý pro vytváření průhledných kontejnerů.

Zaškrtnutí políčka pro povolení režimu Vázy v podobě spirály je snadné, ale získání úspěšného tisku není vždy tak jednoduché. Zatímco se v další části budeme zabývat tipy na odstranění potíží, nejdříve se ujistěme, že jste správně vybaveni a máte vhodný 3D model.

Velikost trysky

Průměr trysky, který jste si vybrali, vám může pomoci vytvořit zajímavé efekty při tisku v režimu vázy. S větším průměrem trysky můžete zvýšit šířku linky, abyste získali tlustší části stěn, což zlepšuje také adhezi mezi vrstvami a schopnost zpracovat převisy.

Můžete také zvýšit tloušťku vrstvy, což vytvoří jedinečný povrch tisku (což může pomoci s průhledností, pokud je to to, co chcete) a sníží celkový čas tisku. Je však důležité si uvědomit, že zatímco větší trysky mohou zrychlit tiskový proces, mohou ohrozit jemné detaily vašeho modelu.

Model

Při návrhu pro režim vázy nebo při pokusu zjistit, zda je model, který jste našli v repozitáři, vhodný pro režim vázy, je několik věcí, které je třeba zvážit. Pokud model není již vydlabaný, je nejjednodušší začít se solidním tvarem, protože Bambu Studio může odstranit veškerou vnitřní hmotu pouhým povolením režimu Vázy ve spirále. Nejdůležitější je, aby model neměl žádnou vnitřní geometrii nebo oddělené části, jako je tento model, protože režim vázy je nepřetržitý výstup filamentu.

Model by měl mít plochý spodek, aby se podpořila dobrá adheze k podložce pro stavbu. Úhly stěn by měly být orientovány téměř svisle, protože přílišné převisy nebo mosty často vedou k selhání kvůli nedostatku konstrukční podpory. To také znamená, že uzavřené návrhy, jako je koule, nejsou vhodné pro režim vázy.

Problémy s deformací mohou být běžné v režimu vázy, zejména když jsou stěny zcela ploché, jako je krabice. Přidání textury a vzorů na skořepinu však zlepšuje konstrukční integritu modelu díky zvýšené ploše povrchu a je tedy méně náchylné k deformaci.

Řešení problémů

Problémy s režimem vázy často souvisejí s geometrií modelu.

Řešení běžných problémů při tisku v režimu vázy může být složité, protože zde hraje roli mnoho faktorů. Zde jsou klíčové problémy a jejich potenciální řešení:

 • Špatná adheze mezi vrstvami: Špatná adheze mezi vrstvami může vzniknout z několika důvodů, jako jsou nesprávná nastavení teploty, příliš rychlý tisk nebo nedostatečné chlazení. Pokud používáte větší trysku, možná budete muset mírně zvýšit teplotu, aby se kompenzovalo navíc použité materiálu.
 • Deformace: Kromě běžných příčin deformace, včetně špatného nastavení úrovně tiskového stolu, nedostatečné adheze a proměnlivých okolních podmínek, může deformace v režimu vázy také vzniknout kvůli neslučitelnému modelu. Pokud zatím netisknete v obalu, měli byste to zvážit, abyste udrželi stabilní teplotu v tiskové komoře. Pokud se samotné stěny modelu deformují nebo vypadají vlnitě, přidání hřebenů a textury na povrchu zlepší konstrukční integritu tisku.
 • Díry nebo mezery: Díry v částech tištěných v režimu vázy, podobně jako na obrázku výše, jsou pravděpodobně důsledkem modelu, který není vhodný pro tento typ tisku kvůli převisům. Režim vázy je obzvláště nepříznivý pro tisk převislých ploch, proto je důležité navrhovat s tím na paměti nebo kontrolovat převisy v náhledovém režimu Bambu Studio. Někteří uvádějí, že použití větší velikosti trysky a šířky vrstvy může pomoci zvládnout obtížné oblasti.
 • Artefakty na povrchu: Defekty povrchu, jako je hrubost nebo nedostatečná extruze, často vznikají kvůli příliš nízké tiskové teplotě, příliš rychlému tisku, použití filamentu, který nebyl správně vysušen, nebo kvůli špatné kvalitě filamentu. Pokud jste již upravili nastavení tisku bez úspěchu, možná budete chtít zajistit, aby váš filament byl suchý.

Doporučené produkty