Co jsou to Retrakce v 3D tisku?

Co jsou to Retrakce v 3D tisku a jak fungují?

Retrakce v 3D tisku je technika používaná při tisku s tavnou vrstvou (Fused Deposition Modeling, FDM) pro zlepšení kvality a vzhledu tištěného dílu. Retrakce znamená dočasné zpětné navinutí filamentu (materiálu) zpět do tiskárny během přechodu mezi různými částmi tištěného objektu.

Cílem retrakce je zabránit nežádoucímu odkapávání nebo “slintání” plastu z trysky tiskárny během pohybu v průběhu tisku. Tímto způsobem je minimalizován výskyt nežádoucích vláken (stringing) a zlepšuje se celkový vzhled a kvalita tištěného dílu.

Parametry retrakce, jako je rychlost a délka retrakce, lze nastavit v softwaru pro přípravu tisku (slicer) podle použitého materiálu a konfigurace tiskárny. Správné nastavení retrakce může výrazně zlepšit kvalitu tisku a zkrátit dobu potřebnou pro čištění a dokončování tištěného dílu.


Lze stáhnout(thingverse, printables atd..) model pro Retrakční Test a vyzkoušet si jak je na tom vaše tiskárna. A následně některé slicery umožňují vyřešit chlupatění modelů výběrem příslušného přednastavení (hledejte např. stringing nebo oozing). Při manuálním nastavení si lze hrát s těmito parametry:

  • Hodnotu retrakce nastavte v rozmezí 0,5 až 5 milimetrů.
  • Zvyšte rychlost přejezdů tiskové hlavy.
  • Zkuste snížit teplotu extruderu zhruba o 10 °C.

Doporučené produkty