Panda Touch

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA

Aktuálně je Panda Touch kompatibilní se všemi verzemi firmwaru tiskáren Bambu Lab kromě:

 • P1P –> v01.05.02.00
 • P1S –> v01.05.02.00
 • X1C –> v01.07.02.00
 • A1 –> v01.01.01.00
 • A1 Mini –> v01.01.03.00

Je možné, že společnost Bambu Lab vydá v budoucnosti verzi firmwaru, která ovlivní dostupné funkce u Panda Touch. Společnost Bigtreetech bude monitorovat všechny beta verze firmwaru a pokud se zjistí, že verze firmwaru ovlivňuje funkčnost Panda Touch, odešle se upozornění prostřednictvím e-mailu, chatu na Aliexpress a sociálních kanálů. Kupující pak mohou rozhodnout, zda chtějí aktualizaci provést na vlastní nebezpečí a případné ztráty funkcí. Upozornění: záruka na Panda Touch nezahrnuje ztrátu funkčnosti v důsledku provedení aktualizace firmwaru Bambu Lab.

DŮLEŽITÉ INFORMACE O POUŽITÍ 

 • Při použití režimu “Pouze LAN” verze firmwaru nižší než V1.05.01.00 na tiskárnách P1P/S povolí pouze připojení buď Panda Touch nebo Bambu Studio k tiskárně najednou. Verze firmwaru vyšší než tato umožní obě připojení současně.
 • Při použití režimu “Cloud” verze firmwaru nižší než V1.05.01.00 na tiskárnách P1P/S povolí současné připojení jak Bambu Studio, tak Panda Touch. Nicméně neumožní připojení třetího zařízení, jako je například Home Assistant. Verze firmwaru vyšší než tato umožní všechny tři současná připojení.
 • Prosím zkontrolujte seznam firmwaru v popisu produktu, abyste se ujistili, že firmware vaší tiskárny je kompatibilní s Panda Touch. Aktualizace firmwaru tiskárny na nekompatibilní verzi, která může omezit funkčnost Panda Touch, není zahrnuta v záruce.
 • Soubory na MicroSD kartě a USB disku lze momentálně číst pouze z kořenového adresáře a budou rozpoznány pouze tehdy, když jsou modely naslicovány na Build Platu č. 1 v aplikaci Bambu Studio a jsou ve formátu 3mf.
 • Při provozu na vestavěném lithiovém akumulátoru má Panda Touch životnost baterie 30 minut. Aby se zachovala baterie a prodloužil se životnost produktu, doporučuje se nabíjet Panda Touch nebo jej vypnout, jakmile se baterie vybije.
 • Obrazovka může blikat, když je lithiová baterie téměř vybitá. Tento blikající jev je normální a slouží jako upozornění uživatelům, že je baterie téměř prázdná. Uživatelé by měli baterii okamžitě nabít nebo vypnout Panda Touch.
 • Pokud plánujete často zapínat a vypínat tiskárnu, doporučujeme používat režim USB přímého připojení pro Panda Touch. Tím se obejde baterie a zabrání se mnoha cyklům nabíjení a vybíjení baterie. Pokud chcete provozovat na baterii, stačí přepnout spínač na zadní straně Panda Touch do režimu bateriového napájení.

Specifikace

 • MCU:                                                       Xtensa 32-bitový dvoujádrový procesor LX7 ESP32S3R8 s frekvencí až 240 MHz.
 • Paměť:                                                     PSRAM 8 MB, Flash 16 MB.
 • Velikost displeje:                                   5 palců.
 • Rozlišení:                                                800 x 480.
 • Úhly zobrazení:                                     IPS Full View.
 • Počet barev displeje:                            16,7 milionů.
 • Komunikace:                                          2,4G Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n).
 • Provozní teplota:                                   0-60°C.
 • Provozní proud (plně nabitý):            Aktivní displej: 0,6 A, Neaktivní displej: 0,2 A.
 • Provozní proud (při nabíjení):           Aktivní displej: 1,25 A, Neaktivní displej: 0,85 A.
 • Logické napětí:                                      3,3 V.
 • Vestavěná baterie:                                Umožňuje přenosné použití Panda Touch po dobu až 30 minut.
 • Doba nabíjení:                                       1,2 hodiny.
 • Rozšiřující rozhraní:                             I2C (pro teplotní/vlhkostní senzory podporované v budoucím firmwaru, atd.).
 • USB disk:                                                Pro čtení souborů 3mf z USB disků – pouze formát FAT32.

 

Instrukce pro montáž

Přehled

Nabíjecí dok

 

Vstupní napájení bylo vybaveno ochranou proti horkému zapojení, což umožňuje uživatelům zapojovat napájecí zdroj za chodu.

Seznam balení

Panda Touch x 1


Montážní držák x 1

Magnetická nabíjecí stanice x 1

USB-C nabíjecí kabel x 1

M3x6 Screws x 4
Hex Key x 1

BTT Duck x 1

Instalace Panda Touch

Pomocí šestihranného klíče a dvou M3x6 FHCS se sestaví nabíjecí dok a montážní držák podle návodu.

Sundejte fólii z dolní strany montážního držáku.

Ujistěte se, že povrch tiskárny je čistý a bez oleje, mastnoty apod. Připevněte sestavenou nabíjecí stanici doprostřed původního displeje. Při přitisknutí zajistěte úplné přilnutí a nechte 12 hodin pro optimální přilnutí.

Připevněte Panda Touch na nabíjecí stanici.

 

Drátování a připojení k napájení

Odstraňte pěnu, která zakrývá USB port na tiskárně, abyste mohli port použít.

Proveďte nabíjecí kabel otvorem na pravé straně tiskárny a pak zapojte konec USB-C do vstupu napájení nabíjecí stanice.

Vložte konec nabíjecího kabelu typu USB-A do USB portu na tiskárně pro připojení k napájecímu zdroji. Poté uspořádejte kabel v klipu, jak je ukázáno.

Na zadním spínači napájení máte tři možnosti:

 • V poloze VYPNUTO se baterie nabíjí, ale Panda Touch nebude napájena.
 • Při přepnutí do polohy baterie bude USB napájet baterii a současně napájet Panda Touch. Pokud je Panda Touch odstraněna z dokovací stanice, baterie převezme a napájí ji po dobu až 30 minut. Po vrácení do dokovací stanice se USB opět začne nabíjet a napájet i Panda Touch. Tento režim se doporučuje pro uživatele, kteří tiskárnu často nevypínají. Upozorňujeme, že zde není žádný indikátor stavu nabití baterie. Panda Touch byla navržena pro krátké použití mimo dokovací stanici a není určena pro dlouhodobé mobilní použití.
 • Při přepnutí do polohy DC 5V je Panda Touch napájena přímo z USB vstupu a zároveň se dobíjí baterie. Odstraněním z dokovací stanice se vypne bez toho, aby Panda Touch vybíjela baterii. Tento režim se doporučuje pro uživatele, kteří často vypínají tiskárnu, protože zachovává cykly nabití baterie. Pokud takoví uživatelé chtějí používat Panda Touch v mobilním režimu, mohou přepnout spínač na napájení baterií po odstranění z dokovací stanice.
 • Panda Touch byl úspěšně nainstalován a zapnut. Postupujte podle pokynů na obrazovce pro další nastavení.

Instrukce uživatelského rozhraní

Průvodce prvním připojením

Po prvním spuštění nebo po provedení příkazu Obnovit tovární nastavení se vám zobrazí následující obrazovka:

Průvodce připojením k WiFi

 • Během počátečního nastavení bude Panda Touch prohledávat Wi-Fi sítě a zobrazí až 20 sítí s nejlepším signálem. Pokud nenajdete požadovanou síť v seznamu, klepněte na tlačítko “Aktualizovat” a Panda Touch znovu prohledá Wi-Fi sítě. Poznámka: Současná verze (V1.0.1) firmwaru nepodporuje připojení k skrytým Wi-Fi sítím. Navíc, když se Panda Touch připojuje k Wi-Fi, nemůže současně provádět úlohu prohledávání Wi-Fi sítí.
 • Klikněte na název Wi-Fi v seznamu a zobrazí se klávesnice. Po zadání správného hesla klikněte na tlačítko “OK”, abyste začali s připojením k Wi-Fi. (Délka hesla: 8–64 znaků)
 • Stav připojení bude zobrazen vedle názvu Wi-Fi sítě. Grafický symbol Spinner znamená, že Wi-Fi se stále pokouší připojit, a ✔ značí úspěšné připojení.
 • Po úspěšném připojení bude tlačítko Další povoleno. Klepnutím na tlačítko Další se dostanete do menu pro připojení tiskárny.

Menu připojení tiskárny

 • Existují dva možné způsoby, jak připojit Panda Touch k tiskárně.
  1. Automatické skenování (doporučeno).
  2. Ruční zadání dat.

AUTOMATICKÉ SKENOVÁNÍ

 • Pro automatické skenování jednoduše stiskněte tlačítko Skenovat. Tiskárny Bambu Lab, které jsou ve stejné Wi-Fi síti, budou zobrazeny ve výsledcích skenování s informacemi o názvu, IP adrese tiskárny, sériovém čísle a předvyplněném modelu. Předvyplnění těchto polí usnadňuje přidávání tiskáren a může vést k menšímu počtu chyb způsobených ručním zadáním údajů. Jediným údajem, který budete muset zadat, je přístupový kód, který lze nalézt v menu Wi-Fi/LAN tiskárny. Pokyny, jak najít váš přístupový kód, budou zobrazeny na obrazovce Panda Touch. Tiskárny, které byly dříve připojeny k Panda Touch, budou stále zobrazeny ve výsledcích skenování, avšak Panda Touch je již neumožní znovu přidat, a u tiskáren bude zobrazeno „Již přidáno“ poblíž ikony tiskárny. Jakmile zadáte váš přístupový kód, můžete potvrdit připojení nebo ručně přidat některé údaje níže.
MANUÁLNÍ ZADÁVÁNÍ ÚDAJŮ
 • Kliknutím na ikonu tiskárny vlevo vstoupíte do menu pro výběr modelu tiskárny. Musíte jej nastavit podle skutečného modelu tiskárny, ke které se připojujete. Panda Touch také provede některé kontrolní úkony na pozadí, aby potvrdil model. Dostupné modely jsou následující:
  • P1P
  • P1S
  • X1C
  • A1 mini
  • A1
 • Po výběru modelu pomocí ikony bude obsah pole Model vyplněn odpovídajícím názvem modelu.
 • Po výběru modelu tiskárny jsou k dispozici 4 povinná pole. Tato pole obsahují informace nezbytné k připojení a identifikaci tiskárny. Klepnutím na ikonu i a přejetím prstem vlevo a vpravo získáte pokyny, jak tyto informace najít na vaší tiskárně.
  • Jméno: vlastní název pro identifikaci tiskárny uživateli. (délka: 115 znaků)
  • IP adresa tiskárny: pro připojení Pandy Touch k tiskárně. (délka: 715 znaků)
  • Přístupový kód: pro připojení Pandy Touch k tiskárně. (délka: 8 znaků)
  • Sériové číslo: pro připojení Pandy Touch k tiskárně. (délka: 15 znaků)
 • Existuje 5 volitelných polí, která vám mohou pomoci identifikovat určité parametry tiskárny během pozdějšího použití.
 • Model: Název modelu identifikuje přesný model tiskárny a definuje, jaký obrázek je s ním spojen. P1P, P1S, X1C, A1 Mini, A1 nebo vlastní. (délka: 0–15 znaků)
  • Barva filamentu: Barva použitého filamentu. (délka: 0–6 znaků)
  • Materiál filamentu: Materiál použitého filamentu. (délka: 0–6 znaků)
  • Průměr trysky: Průměr trysky použité na tiskárně. (délka: 0–6 znaků)
  • Materiál trysky: Typ trysky použité na tiskárně. (délka: 0–6 znaků)
 • Potvrzovací tlačítko: Po vyplnění povinných informací můžete kliknout na tlačítko Potvrdit a začít se připojovat k tiskárně. Hlavička obrazovky Panda Touch zobrazí stav připojení.

Rozhraní klávesnice

①: Tento klíč slouží k zobrazení nebo skrytí zadaných informací.
②: Přepínání mezi velkými a malými písmeny.
③: Přepnutí na vstup symbolů.
④: Přepnutí na číselný vstup.

 • Vstup písmen:
 • Vstup znaků
 • Vstup čísel

Skupinová logika (Režim řízení)

Momentálně (verze V1.0.1) má Panda Touch 4 nastavitelné režimy řízení:

 • Master: Jedno zařízení, které slouží jako zdroj pokynů pro sebe a případně i pro další zařízení.
  • Teplota, filament a seznam souborů na MicroSD kartě zobrazené pomocí Panda Touch jsou všechny odvozeny od této tiskárny.
  • Panda Touch vyžaduje, aby byla pouze jedna tiskárna nastavena jako Master jako zdroj těchto informací.
  • Všechny ovládací prvky v nabídkách Teplota/Osa a Filament se vztahují k Masteru.
  • Panda Touch bude v pozadí monitorovat všechny chyby tisku a zprávy HMS z Master a buď je odešle do centra oznámení, pokud nejsou kritické, nebo je zobrazí jako vyskakovací okno, v případě, že kritické jsou.
  • Můžete přímo spouštět tiskové úlohy na Masteru pomocí jeho interní paměti SD.
 • Slave: Slave zařízení budou následovat pokyny, které uživatel pošle Masteru. Například pokyny jako domů, ohřev, nastavení informací o filamentu a načtení/vyjmutí filamentu budou následovány všemi zařízeními Slave. Toto řešení je určeno pro hromadné ovládání tiskáren ve tiskových farmách, proto se doporučuje, aby model a filament (AMS) Slave strojů byly stejné jako u Mastera. Pokud jsou odlišné, používejte prosím režim Slave s opatrností.
  • Všechny ovládací prvky v nabídkách Teplota/Osa a Filament budou mít účinek na Slave zařízení.
  • Nemusí být žádné, nebo může být i více Slave zařízení současně.
  • Panda Touch bude v pozadí monitorovat všechny chyby tisku a zprávy HMS ze zařízení Slave a buď je odešle do centra oznámení, pokud nejsou kritické, nebo  v případě, že kritické jsou, zobrazí je jako vyskakovací okno.
  • Můžete zahájit tiskovou úlohu na Slave tiskárně pomocí externího USB disku a výběrem Slave tiskárny.
 • Režim Sync: Nezávislé zařízení, které nenásleduje instrukce, které byly poslané Master a Slave zařízením.
  • Nemusí být žádné, nebo může být i více Slave zařízení současně.
  • Panda Touch bude v pozadí monitorovat všechny chyby tisku a zprávy HMS ze zařízení Slave a buď je odešle do centra oznámení, pokud nejsou kritické, nebo  v případě, že kritické jsou, zobrazí je jako vyskakovací okno.
  • Tiskovou úlohu lze spustit na Sync tiskárně pomocí externího USB disku a výběru dané Slave tiskárny.
  • Aktuálně (verze V1.0.1) není možné ovládat Sync tiskárny pomocí nabídek Teplota/Osa a Filament. Ty musí být dočasně nastaveny na Master, aby bylo možné tento proces provést. V budoucí verzi firmware bude skupinový systém upraven tak, aby to bylo možné.
 • Odpojeno: Panda Touch uzavře spojení se všemi tiskárnami v tomto stavu a nebudou jim zasílány žádné instrukce.

Ovládání filamentu

Panda Touch umožňuje uživatelům nakonfigurovat typ a barvu filamentu, který používají na svém externím držáku cívky a jejich AMS. Uživatelé mohou také načíst a vyjmout filament pomocí tohoto menu.

Při provádění jakýchkoli akcí se ujistěte, že je vybrána správná jednotka AMS a slot pro filament. Budete vědět, že je filament vybrán, když má kolem sebe červený rám. Pokud není nic vybráno, budou tlačítka Načíst a Vyjmout šedá.

Zahájení tisku

Zahájení tisku z USB flash disku

 • Ujistěte se, že souborový systém USB flash disku je formátovaný jako FAT32.
 • Exportujte soubor .3mf buď z Bambu Studia nebo z Orca Slicer pomocí možnosti Exportovat nařezaný soubor desky.

 • Zapište nařezaný soubor .3mf do kořenového adresáře USB flash disku.
  • Panda Touch v současné době (verze V1.0.1) podporuje pouze soubory, které jsou nařezány na desce #1 v Bambu Studiu.
  • Panda Touch v současné době (verze V1.0.1) podporuje pouze soubory .3mf a nepodporuje soubory .gcode.
  • Panda Touch v současné době (verze V1.0.1) podporuje pouze čtení souborů z kořenového adresáře a nepodporuje čtení souborů z adresářů.
 • Vložte USB flash disk do Panda Touch a přejděte do nabídky USB flash disku.

 • Najděte soubor, který chcete vytisknout v seznamu souborů, klikněte na název souboru pro výběr tiskáren a spusťte tisk.
  • ①: Vyberte nebo odstraňte tuto tiskárnu pro spuštění tiskového úkolu.
  • ②: Nastavení tiskových parametrů:
   • Vyrovnaní podložky
   • Kalibrace průtoku (P1P a P1S tuto funkci nemají, takže tyto modely tiskáren tuto možnost nezobrazí.)
   • Časosběr
   • Použití AMS (Panda Touch automaticky identifikuje, zda je tato tiskárna připojena k AMS, a poté určí, zda má být tato možnost zobrazena.)
  • ③: Seznam vybraných tiskáren k zahájení úlohy.
  • ④: Spustit tisk.
   • Ujistěte se, že slice soubor .3mf je kompatibilní s vybranými tiskárnami.
   • Pokud používáte AMS, ujistěte se, že filamenty v zásobníku AMS jsou shodné s těmi ve vybraném souboru .3mf, protože v současné době (V1.0.1) neexistuje možnost dynamicky mapovat filamenty na začátku tisku.
 • Panda Touch začne nahrávat soubory z USB flash disku do kořenového adresáře MicroSD karty tiskárny.
  1. Ujistěte se, že je v tiskárně vložena MicroSD karta.
  2. Ujistěte se, že zbývající kapacita MicroSD karty je dostatečná k zapsání souborů, které budou nahrány.

Tisk začne, jakmile bude nahrávání dokončeno. Pro velmi velké .3mf soubory může přenos trvat několik minut k jednotlivým tiskárnám.


Začněte tisknout z paměťové karty MicroSD v tiskárně

 • Zajistěte, že MicroSD karta je vložena do hlavní tiskárny a je formátována jako FAT32.
 • Přejděte do menu MicroSD karty hlavní tiskárny.

 • Panda Touch v současné době (verze V1.0.1) podporuje pouze soubory, které jsou nasekané na stolku #1 v Bambu Studio.
 • Panda Touch v současné době (verze V1.0.1) podporuje pouze soubory .3mf a nepodporuje soubory .gcode.
 • Panda Touch v současné době (verze V1.0.1) podporuje čtení souborů pouze z kořenového adresáře a nepodporuje čtení souborů ve složkách.
 • Seznam souborů zobrazený v tomto menu je z tiskárny Master. Pokud chceme tisknout soubory z jiné tiskárny, můžeme nastavit tiskárnu, ze které chceme tisknout jako je např. Master.
 • Stejně jako v krocích v sekci Spuštění tisku z USB flash disku, vyberte tiskárnu, ze které chcete tisknout a spusťte tisk.

 

Vícenásobný tisk

Když tiskárna v režimu sync tiskne, nebo více tiskáren v jiných stavech tiskne současně, zobrazí Panda Touch menu Vícenásobný tisk, jak je ukázáno níže.

Z tohoto menu lze provádět následující skupinové ovládání:

 • ①: Zapnout/Vypnout LED osvětlení komory tiskárny v aktuálním seznamu tisku.
 • ②: Zastavit všechny úlohy tisku v aktuálním seznamu tisku.
 • ③: Pozastavit/Obnovit všechny úlohy tisku v aktuálním seznamu tisku.

HMS (Health Management System)

 • Poklepáním na lištu názvu Panda Touch se zobrazí nabídka HMS notifikačního centra.
 • Když je detekována nová HMS notifikace, Panda Touch automaticky rozbalí HMS notifikační centrum.
 • V levém horním rohu lišty názvu se zobrazí počet tiskáren, které odeslaly HMS notifikace.
 • Klepnutím na příslušnou HMS notifikaci se zobrazí QR kód odkazu na wiki pro řešení tohoto problému.
 • Klepnutím na “X” můžete tuto notifikaci ignorovat.
 • Klepnutím na “Ignorovat vše” můžete ignorovat všechny notifikace.
  Poznámka: V současné době (verze 1.0.1) Panda Touch ignoruje notifikace od všech tiskáren kromě X1C. Protože X1C opakovaně odesílá informace o notifikacích v pravidelných intervalech, ignorované notifikace se mohou brzy znovu objevit.

Firmware

Historie firmwaru

V1.0.1

 • První vydaný tovární firmware.

Žádosti o funkce

Pokud existuje něco, co byste rádi viděli v chystané verzi firmwaru pro Panda Touch, dejte vývojářům vědět, zaznamenáním požadavku na funkci v oficiálním repozitáři Panda Touch na GitHubu.

Brzy k dispozici

Následující funkce jsou právě vyvíjeny pro příští verzi firmwaru:

 • Automatický healing IP adresy při změně IP tiskárny routerem.
 • Změny ve skupinování umožňující více než jednu skupinu a individuální přístup k tiskárně bez nutnosti ji nastavit jako master.
 • Oprava pro lepší zpracování mesh sítí s více shodnými SSID.

Jak aktualizovat firmware

OTA

 • Stáhněte binární soubor s firmwarem (odkaz ke stažení najdete v historii firmwaru) na zařízení, které použijete k provedení aktualizace. Může to být počítač nebo mobilní zařízení s operačním systémem jako iOS nebo Android. Dále se bude označovat jako “počítač”.
 • Připojte Panda Touch k Wi-Fi ve stejné LAN jako počítač.
 • Najděte IP adresu Panda Touch v nabídce Síť.

 • Zadejte IP adresu Panda Touch do webového prohlížeče počítače, abyste mohli přistupovat k webovému uživatelskému rozhraní, a poté klikněte na tlačítko “Aktualizovat FW”.

 • Klikněte na tlačítko “Vybrat soubor”, poté vyberte stažený binární soubor s firmwarem. Panda Touch automaticky spustí aktualizace.

 • Po dokončení aktualizace se Panda Touch automaticky restartuje a spustí nový firmware.

Nalezení podrobností o připojení

P1P & P1S

 • Přejděte do “Nastavení->WLAN” v nabídce LCD a klikněte na “OK”.
 • Zadejte IP adresu a přístupový kód do odpovídajících polí vstupních informací na dotykovém displeji Panda Touch (pouze přístupový kód pro automatické skenování).
 • Najděte na displeji nabídku “Nastavení->Zařízení” a klikněte na “OK”.
 • Zadejte sériové číslo do odpovídajících polí na displeji Panda Touch.

 

Řešení problémů

Problémy s připojením

Připojení se nezdařilo

Tento význam znamená, že Panda Touch nemůže navázat spojení s tiskárnou. Obvykle existuje několik důvodů, které to mohou způsobit:

 • Tiskárna a Panda Touch nejsou ve stejné LAN – Zkontrolujte, zda jsou tiskárna a Panda Touch připojeny k stejnému SSID WiFi. Pokud ne, připojte je ke stejnému SSID WiFi.
 • Směrovač omezuje komunikaci mezi zařízeními v LAN – To je obvykle případ, kdy používáte “host” síť bezdrátového směrovače. Doporučuje se připojení zařízení k běžné síti WiFi místo hostitele WiFi.
 • Nesprávná IP adresa tiskárny – Nesprávná IP adresa byla zadána do Panda Touch nebo IP adresa tiskárny byla změněna směrovačem. Zkontrolujte, zda IP adresa v Panda Touch odpovídá té tiskárně. V budoucí aktualizaci firmwaru bude moci Panda Touch automaticky najít a obnovit spojení, která byla přerušena kvůli změně IP adresy tiskárny směrovačem.
 • Nesprávný kód SN tiskárny – Byl zadán nesprávný kód SN. Zkontrolujte, zda kód SN tiskárny odpovídá tomu v Panda Touch.
 • Slabý signál WiFi – Síla signálu WiFi je zobrazena ikonami jak v Panda Touch, tak v tiskárně. Prosím, zkuste zajistit co nejsilnější signál WiFi.

Autentizace selhala

Tato zpráva znamená, že Panda Touch může navázat spojení s tiskárnou, ale autentizace selhala. To je obvykle způsobeno nesprávným přístupovým kódem. Zkontrolujte, zda se přístupový kód tiskárny shoduje s nastaveným. Nesprávný přístupový kód obvykle způsobují následující:

 • Chyba při zadávání.
 • Kliknutím na tlačítko pro obnovení přístupového kódu na tiskárně došlo ke změně kódu.
 • Povolení / zakázání režimu LAN tiskárny vedlo k vygenerování nového přístupového kódu tiskárny.
 • Ukončení nebo znovupřihlášení do účtu Bambu Lab vedlo k vygenerování nového přístupového kódu tiskárny.

 

Doporučené produkty