Řešení problémů s povrchem modelu v místech podpěr

V ideálním případě bychom se při 3D tisku chtěli podpěrám vyhnout, což lze dosáhnout vhodnou orientací modelu. U komplexních objektů se však nemusíme vždy vyhnout použití podpěr. Po jejich odstranění může být povrch modelu v místech kontaktu s podpěrami méně kvalitní.

Obrázek níže ukazuje nežádoucí účinky, které mohou vzniknout, pokud nejsou nastavení tisku optimalizována.

Jak zlepšit vzhled povrchu modelu v místech podpěr

Zkuste nejprve přeorientovat objekt v PrusaSliceru a najít tak lepší pozici, která vyžaduje méně podpěr.

Můžete také zvážit použití nástroje Řezat, který umožní rozdělit model na jednodušší části k tisku a následnému slepení.

Nastavení podpěr

Pro usnadnění odstraňování podpěr od tiskového objektu je mezi podpěrou a povrchem objektu ponechána malá mezera. Zmenšením této mezery můžete dosáhnout lepších výsledků, ale odstraňování podpěr může být náročnější. Základní nastavení je 0.2mm, pro lepší povrch u jednoduchých podpor se může vyplatit hodnota 0.1mm, menší hodnota už není moc vhodná, protože je skoro nemožné ji snadno odstranit.

Nastavení podpěr lze upravit v PrusaSliceru, v sekci Nastavení tisku – Materiál podpěr. Zkuste jemné doladění kontaktu Z a zmenšení rozteče vzorku. Zvětšení rozteče vzoru, až na 6mm, způsobí menší použití materiálu a mnohem snažší odstranění supportu

Jednou z dalších možností je zvýšit počet vrstev rozhraní na 3-6. Tím získáte pevnější horní povrch podpěry, což může usnadnit odstranění podpěr v místě kontaktního bodu.

Doporučené produkty