Stringování v 3D tisku: Jak bojovat s nežádoucími nitkami?

Stringování, někdy také označováno jako “oozing” či “chlupatý tisk”, je nežádoucí efekt při 3D tisku, kdy na vytištěném objektu zůstávají jemné nitky filamentu. K tomu dochází, pokud filament pokračuje v úniku z trysky během přesunu extruderu na další polohu. Naštěstí, stringování lze eliminovat správným nastavením tiskárny a údržbou.

 1. Čištění trysky před tiskem: Problém se stringováním může být způsoben usazeninami filamentu na trysce, které mohou vytvářet chlupy na tisknutém objektu. Před zahájením tisku důkladně očistěte trysku a odstraňte veškeré nečistoty či zbytky filamentu.
 2. Použití vhodných nastavení v PrusaSliceru: Ačkoliv doporučujeme používat výchozí tovární nastavení PrusaSliceru, můžete se pokusit ladit parametry retrakce, pokud používáte vlastní nastavení. Flexibilní filamenty mohou vyžadovat delší retrakci, protože se materiál během zpětného pohybu do trysky protahuje.
 3. Kontrola teploty trysky: Vysoká teplota trysky může způsobit stringování. Zkuste snížit teplotu o 5-10 °C a zkontrolujte, zda se stringování zredukovalo.
 4. Výměna filamentu Zkuste vyměnit cívku filamentu, která způsobuje stringování. Filament mohl zvlhnout, což často způsobuje zvýšené stringování.
 5. Prověření hotendu: Problémy se stringováním mohou být způsobeny špatným odvodem tepla v trysce. Zkuste znovu aplikovat teplovodivou pastu na závity mezi heatbreakem a chladičem. Pokud jste nedávno měnili některou součást v hotendu, zkontrolujte, zda všechny díly jsou správně namontovány.
 6. Rychlé řešení: použití horkovzdušné pistole Pokud nechcete ladit nastavení, můžete stringy odstranit pomocí horkovzdušné pistole. Nastavte horkovzdušnou pistoli na cca 200 °C a miřte na stringy po dobu jedné až dvou sekund. Tímto způsobem je roztavíte, aniž byste poškodili výtisk. Buďte však opatrní a dbejte na bezpečnost, abyste nezpůsobili požár či jiné nebezpečí.
 7. Zkoušení různých nastavení v PrusaSliceru Existuje několik dalších parametrů, které můžete upravit, aby se snížilo stringování:
  • Retrakce pouze při křížení perimetrů: Zakáže retrakci, pokud dráha nepřesahuje perimetr horní vrstvy. Případné odkapávání filamentu se bude odehrávat uvnitř stěn a mělo by být neviditelné.
  • Vyhněte se pohybu po perimetrech: Optimalizuje pohyby tak, aby docházelo k co nejmenšímu křížení perimetrů. Takto se sníží stringování, obzvlášť u tiskáren MINI/MINI+.
  • Sekvenční tisk: Při tisku každého objektu zvlášť je menší pravděpodobnost, že dojde k stringování mezi jednotlivými částmi. Při použití této funkce vás PrusaSlicer upozorní na možnost kolize extruderu s již vytištěným dílem, pozorně sledujte tisk.
 8. Experimentujte s rychlostí tisku: Rychlost tisku může také ovlivnit stringování. Zkuste snížit rychlost tisku, abyste zjistili, zda se stringování sníží. Je důležité najít optimální rovnováhu mezi rychlostí tisku a kvalitou výtisku.
 9. Testování a ladění: Nežádoucí stringování může vyžadovat několik pokusů a úprav nastavení, než dosáhnete optimálních výsledků. Vyzkoušejte různé kombinace nastavení a teplot a pozorně sledujte výsledky, abyste zjistili, co nejlépe funguje pro váš konkrétní tisk a materiál.

Závěr:
Boj proti stringování v 3D tisku může být náročný, ale správným laděním nastavení a pečlivou kontrolou tiskárny můžete dosáhnout hladkých a čistých výtisků. Nezapomeňte, že každý materiál a tiskárna se mohou chovat jinak, takže to, co funguje pro jeden materiál nebo model tiskárny, nemusí nutně fungovat pro další. Buďte trpěliví a ochotní experimentovat s nastavením, abyste dosáhli nejlepších výsledků. A pokud máte pochybnosti nebo potřebujete další rady, neváhejte se obrátit na komunitu 3D tisku, která je často velmi ochotná pomoci a sdílet zkušenosti.

Stringování je jedním z nejčastějších problémů, které řeší uživatelé 3D tiskáren, a je to něco, co může zpočátku způsobit frustraci. Avšak s vhodným nastavením a znalostí tohoto jevu, můžete dosáhnout skvělých výsledků a získat výtisky, které vás budou naplňovat hrdostí.

Věnujte čas ladění své tiskárny a sledování výsledků, abyste získali co nejlepší výtisky bez stringování. A nezapomeňte, že proces učení je nekonečný, takže pokud narazíte na další problémy nebo máte další otázky, komunita 3D tisku je zde, aby vám pomohla a poskytla podporu.

Doporučené produkty