Přehled a srovnání 3D tiskových metod: FDM, SLA a SLS

3D tiskárenství je oborem, který se rapidně rozvíjí a nabízí širokou škálu technologií, které mohou být pro laika zavádějící. Tento článek se zaměřuje na tři hlavní a nejčešťěji využívané 3D tiskové metody: FDM (Fused Deposition Modeling), SLA (Stereolithography) a SLS (Selective Laser Sintering).

Co to jsou FDM, SLA a SLS? Přehled 3D tiskových metod

FDM je metoda 3D tisku, která funguje na principu tavení a následného vkládání materiálu do předem stanovených vrstev. Materiál, obvykle plastový filament, je tavený v tiskové hlavě a poté je nanášen vrstva po vrstvě na tiskovou platformu. Tato metoda je vhodná pro tisk jednoduchých modelů a výrobků, protože nabízí méně detailní výsledky než ostatní metody.

SLA, nebo Stereolitografie, je další formou 3D tisku, která se liší od FDM v tom, že používá světlo (obvykle UV záření) k vytvrzení tekuté pryskyřice ve vrstvách. To umožňuje vytváření složitějších a více detailních modelů, ale zároveň vyžaduje více údržby a čištění.

SLS, Selective Laser Sintering, je trochu odlišná 3D tisková technologie. Místo filamentu nebo tekuté pryskyřice používá SLS prášek, obvykle z nylonu, který je rovnoměrně rozprostřen na tiskové platformě. Poté je pomocí laseru taven na konkrétních místech, což vede k vytvoření tisknutého modelu. Tato metoda umožňuje vytvářet velmi odolné a pevné modely.

Jak se líší FDM, SLA a SLS? Srovnání těchto tiskových technologií

FDM, SLA a SLS se liší nejen používaným materiálem, ale také celkovou kvalitou výsledných modelů. FDM je obecně nejlevnější a nejjednodušší metoda, ale její modely jsou méně detailní a mohou vyžadovat dodatečné úpravy a čištění.

SLA na druhou stranu poskytuje velmi detailní výsledky a je ideální pro tisk složitých modelů s jemnými detaily. Nicméně tato metoda vyžaduje více údržby a pryskyřice může být nákladnější než filament používaný v FDM tisku.

SLS je nejkomplexnější z těchto tří metod a poskytuje nejvyšší kvalitu a pevnost modelů. Tiskový proces je však pomalejší a náklady na materiál a provoz jsou vyšší.

FDM, SLA a SLS jsou tedy tři hlavní metody 3D tisku, z nichž každá nabízí své výhody a nevýhody. Výběr nejlepší metody závisí na konkrétních požadavcích a potřebách projektu. Mějte na paměti, že se technologie 3D tisku neustále vyvíjí, takže i možnosti těchto tří metod se mohou v budoucnu ještě rozšířit.