Materiálový slovník

PLA

PLA, neboli polylaktid či kyselina polymléčná, je nejoblíbenějším a nejčastěji používaným materiálem pro 3D tisk. Tento bioplast se získává z rostlinných zdrojů sacharidů, jako je kukuřičný škrob, což z něj činí ekologicky šetrnou alternativu k plastům získaným z ropy. Díky svému původu je PLA biologicky odbouratelný a při tisku neuvolňuje zápach ani toxické výpary. Navíc je považován za bezpečný materiál pro kontakt s potravinami.

Práce s PLA je velmi jednoduchá, což přispívá k jeho oblíbenosti. Materiál se taví snadno při teplotách kolem 180 °C a díky tomu, že se při tisku nerozpíná ani nestahuje, obvykle nevyžaduje vyhřívanou podložku. To zjednodušuje tisk i pro začátečníky v oblasti 3D tisku. PLA je také dostupný v široké škále barev a průhledností, což umožňuje vytvářet různorodé objekty.

Na druhou stranu, PLA má několik nevýhod. Jeho hlavní slabina spočívá v křehkosti a nízké teplotní odolnosti. Materiál se může deformovat již při teplotách okolo 60 °C, což z něj činí nevhodnou volbu pro aplikace, které vyžadují vysokou teplotní nebo mechanickou odolnost. Navíc, PLA má tendenci stárnout a ztrácet svoji pevnost a pružnost s časem, což omezuje jeho trvanlivost.

Přestože PLA má své nevýhody, stále zůstává populární volbou pro mnoho aplikací, včetně prototypování, dekorativních předmětů, edukačních modelů a jednoduchých stavebnic. Pro náročnější aplikace je však doporučeno použít jiné materiály, jako jsou PETG, ABS nebo Nylon, které nabízejí lepší odolnost a výkon.

Vyber si nějaké PLA u nás a použij kupón MATERIALOVYSLOVNIK pro slevu 5%.

PETG

PETG, což je zkratka pro polyethylentereftalát obohacený o glykol, je dalším velmi oblíbeným filamentem pro 3D tisk. Tento materiál je výsledkem kombinace klasického PET plastu s glykolem, což zlepšuje jeho vlastnosti, jako je odolnost, pevnost a ibilita. PETG nabízí výhody obou světů – snadný tisk jako PLA, ale s lepší odolností a výkonem, který připomíná ABS.

PETG je známý svou vyšší odolností vůči teplotám, a to až do 80 °C, což ho činí vhodným pro široké spektrum aplikací, kde je potřeba vyšší teplotní odolnost. Při tisku vyžaduje vyhřívanou podložku, aby se zajistila přilnavost a minimalizovaly se deformace.

Jednou z výhod PETG je jeho schopnost odolávat nárazům a chemickým látkám, což ho činí vhodným pro náročnější aplikace, jako jsou venkovní výrobky, funkční prototypy a součásti strojů. PETG je také průhledný, což umožňuje vytvářet esteticky zajímavé objekty s různou mírou průhlednosti.

Díky své vyšší odolnosti a ibilitě je PETG vhodný i pro aplikace, kde by PLA mohlo selhat. Materiál je také odolný proti vlhkosti a UV záření, což z něj činí ideální volbu pro venkovní použití. Navíc je PETG znám svou potravinovou bezpečností, což ho činí vhodným pro nádoby na potraviny nebo kuchyňské nástroje.

Ačkoli je tisk s PETG relativně snadný, může vyžadovat určité úpravy nastavení tiskárny, jako je zvýšení teploty trysky a podložky, nebo úprava rychlosti tisku. To zajišťuje optimální výsledky a minimalizuje potíže spojené s tiskem.

Vyber si u nás nějaké PETG a použij kupón MATERIALOVYSLOVNIK pro 5% slevu.

ABS

Akrylonitril-butadien-styren (ABS) je populární a vysoce odolný materiál pro 3D tisk, který se hodí zejména pro namáhané výrobky a funkční prototypy. ABS je termoplast, který vyniká svou vysokou teplotní a fyzickou odolností, což z něj činí ideální volbu pro výrobky, které musí vydržet zvýšené teploty a mechanické zatížení.

I když ABS nabízí mnoho výhod, tisk s tímto materiálem může být náročnější než s jinými běžnými materiály, jako je PLA nebo PETG. Pro úspěšný tisk s ABS je nutné dosáhnout teploty optimálně okolo 240 °C na trysce a vyhřívané podložky o teplotě alespoň 80 °C. Vyhřívaná podložka pomáhá zabránit deformacím a odlepení objektu od podložky v důsledku nekontrolovaného chladnutí.

Navzdory svým výhodám má ABS také několik nevýhod. Jelikož se vyrábí z ropy, není ekologicky odbouratelný, což může být pro některé uživatele nežádoucí. Rovněž by neměl přijít do kontaktu s potravinami, protože může uvolňovat potenciálně škodlivé látky.

Tisk s ABS může vyžadovat specifické nastavení tiskárny, jako je použití uzavřené tiskové komory pro udržení konstantní teploty a minimalizaci vlivu průvanu, který by mohl způsobit deformace. Tisk z ABS také uvolňuje nepříjemný zápach. Taktéž může být nutné upravit rychlost tisku a další parametry, aby se dosáhlo optimálních výsledků a zlepšila adheze mezi vrstvami.

Vyber si u nás nějaké ABS a použij kupón MATERIALOVYSLOVNIK pro 5% slevu.

ASA

Akrylonitril-styren-acrylester (ASA) je vysoce kvalitní a odolný materiál pro 3D tisk, který je často považován za vylepšenou verzi ABS. ASA má podobné vlastnosti jako ABS, ale navíc nabízí výbornou odolnost proti UV záření, stárnutí a povětrnostním vlivům. Díky těmto vlastnostem je ASA ideálním materiálem pro venkovní aplikace a dlouhodobé použití.

Tisk s ASA může být obdobně náročný jako tisk s ABS. Teplota trysky pro tisk s ASA by měla být v rozmezí 230–260 °C, zatímco teplota vyhřívané podložky by měla dosahovat 90–110 °C. Vyhřívaná podložka pomáhá předejít deformacím a zajišťuje lepší přilnavost k podložce.

Uzavřená tisková komora je důležitá pro udržení konstantní teploty během tisku a minimalizaci vlivu průvanu. To pomáhá zlepšit adhezi mezi vrstvami a snižuje riziko deformací. Navíc může být vhodné použít speciální lepidlo nebo lepící pásku pro zvýšení přilnavosti k podložce.

ASA má oproti ABS několik výhod. Kromě větší odolnosti vůči UV záření a povětrnostním vlivům má také lepší estetické vlastnosti, jelikož jeho povrch je hladší a méně náchylný ke žloutnutí. ASA je také méně náchylný k praskání než ABS, což zajišťuje lepší kvalitu finálního objektu.

ASA je odolný materiál, který je vhodný pro širokou škálu aplikací, včetně automobilového průmyslu, stavebnictví a venkovního osvětlení. Nicméně, podobně jako ABS, ASA se nevyrábí z obnovitelných zdrojů a není biologicky odbouratelný. Je třeba také mít na paměti, že ASA nemusí být ideální volbou pro aplikace, kde by měl přijít do kontaktu s potravinami.

Vyber si u nás nějaký ASA filament a použij kupón MATERIALOVYSLOVNIK pro 5% slevu.

Flex

Flex je široké označení pro různé typy ibilních a pružných materiálů používaných v 3D tisku. Tyto materiály zahrnují termoplastické elastomery (TPE), termoplastické polyuretany (TPU) a další podobné směsi. Flex materiály se vyznačují vysokou pružností a schopností navrátit se do původního tvaru po deformaci. Díky těmto vlastnostem jsou vhodné pro širokou škálu aplikací, jako jsou měkké a ohebné součástky, pryžové těsnění, obaly na elektroniku, měkké držáky nebo chrániče.

Tvrdost Flex materiálů je měřena v jednotkách Shore, přičemž nižší hodnoty značí měkčí materiál. Například Flex s tvrdostí 20D je měkčí a pružnější než Flex s tvrdostí 40D. Tvrdost materiálu ovlivňuje jeho pružnost, odolnost proti opotřebení a schopnost tisku.

Tisk s Flex materiály může být náročnější než s tvrdšími materiály jako PLA nebo ABS. Flex materiály obvykle vyžadují nižší tiskové rychlosti a mohou vyžadovat speciální extrudery, které minimalizují mezeru mezi tryskou a podávacím mechanismem. Teplota trysky pro tisk s Flex materiály se obvykle pohybuje mezi 200 a 240 °C, zatímco teplota podložky může být v rozmezí 20–60 °C.

Přestože vyhřívaná podložka nemusí být nezbytná pro tisk s Flex materiály, může pomoci zlepšit přilnavost k podložce a snížit riziko deformací. Je také důležité nastavit správnou mezivrstvou vazbu, aby se dosáhlo optimální pevnosti a pružnosti objektu.

Flex materiály jsou obecně odolné vůči nárazům, opotřebení a chemikáliím, což je činí vhodnými pro náročné aplikace. Některé Flex materiály mohou být také schváleny pro kontakt s potravinami, ale je důležité ověřit konkrétní certifikace a normy pro daný materiál. Většina Flex materiálů je recyklovatelná, avšak jejich biologická odbouratelnost závisí na konkrétním typu a složení

Vyber si u nás nějaký Flex a použij kupón MATERIALOVYSLOVNIK pro 5% slevu.

Nylon

Nylon je výkonný materiál pro 3D tisk, který nabízí vysokou pevnost, odolnost a všestrannost. Jeho unikátní vlastnosti zahrnují vysokou odolnost proti opotřebení, nízký koeficient tření a dobré vlastnosti tlumění vibrací. Tyto charakteristiky činí nylon ideální volbou pro tisk funkčních, namáhaných a mechanických součástek, jako jsou ozubená kola, ložiska, klouby nebo montážní díly.

Nylon se vyrábí z polyamidů, což jsou polymery s opakujícími se amidovými vazbami. Na trhu je k dispozici několik druhů nylonu, které se liší vlastnostmi a vhodností pro různé aplikace. Nylon má vysokou schopnost absorbovat barviva a může být proto před tiskem nebo po tisku nabarven do různých barev.

Tisk s nylonem může být náročnější než s běžnějšími materiály, jako je PLA nebo ABS. Nylon vyžaduje vyšší teplotu tisku, obvykle v rozmezí 250–270 °C, a vyhřívanou podložku s teplotou mezi 70 a 100 °C. Pro zlepšení přilnavosti k podložce může být užitečné použít lepidlo nebo speciální povrchy, jako je PEI.

Hygroskopicitou nylonu, tedy jeho schopností pohlcovat vzdušnou vlhkost, mohou být jeho vlastnosti negativně ovlivněny. Proto je důležité nylon skladovat v suchu, ideálně v uzavřeném obalu s absorbentem vlhkosti. Před tiskem může být také vhodné materiál vysušit, aby se minimalizovala tvorba bublin nebo nedokonalostí ve výtisku.

Nylon je obecně odolný vůči chemikáliím a teplotám, což zvyšuje jeho uplatnění v náročných podmínkách. Ačkoli některé typy nylonu mohou být schváleny pro kontakt s potravinami, je důležité ověřit konkrétní certifikace a normy pro daný materiál. Nylon je recyklovatelný, ale jeho biologická odbouratelnost závisí na konkrétním typu a složení materiálu.

HIPS

HIPS (High Impact Polystyrene) je odolný a univerzální termoplastický materiál, který je široce používán pro FDM 3D tisk. Díky svým vlastnostem, jako je vysoká odolnost proti nárazům, dobrá rozměrová stabilita a snadná zpracovatelnost, je HIPS vhodný pro širokou škálu aplikací, včetně konstrukčních dílů, obalů a modelů.

Jednou z výjimečných vlastností HIPS je jeho schopnost rozpustit se v limonenu, což je organické rozpouštědlo získávané z citrusových plodů. Tato vlastnost činí HIPS ideálním materiálem pro použití jako podpůrný materiál při tisku složitých geometrií. Po dokončení tisku mohou být podpůrné struktury snadno odstraněny ponořením výtisku do limonenu, což zanechá čistý a hladký povrch.

Tisk s HIPS obvykle vyžaduje teplotu trysky v rozmezí 220–240 °C a teplotu vyhřívané podložky mezi 100 a 120 °C. HIPS se dobře přiléhá k podložkám s povrchem PEI nebo kaptonovou páskou. Přestože HIPS není tak náchylný k deformaci jako ABS, může být pro dosažení lepších výsledků tisku vhodné použít uzavřenou tiskárnu, která minimalizuje průvan a udržuje konstantní teplotu během tisku.

HIPS je známý svou vysokou teplotní stálostí a zdravotní nezávadností, což jej činí oblíbeným materiálem v obalovém a potravinářském průmyslu. Přestože HIPS není biologicky odbouratelný, je plně recyklovatelný a jeho výroba má nižší environmentální dopad než výroba některých jiných plastů.

Před tiskem s HIPS je důležité zkontrolovat, zda je materiál kompatibilní s vaší 3D tiskárnou a zda splňuje požadavky na bezpečnost a kvalitu pro vámi zamýšlené aplikace. Ačkoli HIPS není tak náročný na tisk jako některé jiné materiály, může vyžadovat jisté úpravy nastavení tiskárny a tiskových parametrů pro dosažení optimálních výsledků.

PVA

PVA (Polyvinyl Alcohol) je unikátní materiál, který je oblíbený pro své rozpustné vlastnosti, což z něj činí ideální volbu pro podpůrné struktury při 3D tisku složitých modelů. PVA je obvykle kompatibilní s různými typy materiálů, jako je PLA, PETG nebo Nylon.

Jednou z hlavních výhod PVA je jeho schopnost snadno se rozpouštět ve vodě. To umožňuje jednoduché odstranění podpůrných struktur po dokončení tisku, aniž by bylo nutné použít nářadí nebo chemikálie. Výsledkem jsou čisté a hladké povrchy tisknutých modelů, které by jinak vyžadovaly složité postupy čištění.

PVA má nízkou teplotu tavení, která se obvykle pohybuje kolem 185-205 °C. Přestože se jedná o materiál snadno tisknutelný, vyžaduje pečlivé skladování, protože je vysoce citlivý na vlhkost. Před použitím je důležité uchovávat PVA ve vakuově uzavřených sáčcích nebo v suchých prostředích.

Při tisku s PVA je důležité správně nastavit tiskárnu, aby byla zajištěna dobrá adheze mezi PVA a modelem. Z důvodu jeho rozpustnosti ve vodě není PVA vhodný pro výrobu samostatných předmětů nebo pro aplikace, které vyžadují odolnost vůči vlhkosti.

Přestože PVA není ideální pro všechny aplikace 3D tisku, jeho unikátní vlastnosti ho činí ideálním materiálem pro podpůrné struktury, které umožňují tisk složitých modelů s minimálním úsilím při čištění.

PC

PC (Polycarbonate) je vysoce odolný a pružný materiál, který je v 3D tisku stále více oblíbený, zvláště pro výrobu průmyslových a technických komponent, kde je požadována vysoká pevnost, teplotní odolnost a odolnost proti nárazům. Polycarbonát je známý svou pevností a pružností, což z něj činí ideální volbu pro náročné aplikace a výrobky, které musí odolávat stresu a tlaku.

Jednou z hlavních výhod PC je jeho vysoká teplotní odolnost, která se pohybuje až do 120 °C, což z něj činí ideální materiál pro aplikace s vysokými teplotními nároky. Polycarbonát také nabízí dobré optické vlastnosti a průhlednost, což umožňuje použití v optických a světelných aplikacích.

Tisk s PC může být náročnější než s jinými materiály, protože vyžaduje vyšší teploty tisku (obvykle v rozmezí 260-310 °C) a vyhřívanou podložku (90-120 °C) pro optimální adhezi a minimalizaci smršťování či deformace. Je také doporučeno používat uzavřenou tiskárnu, aby byla zajištěna stabilní teplota prostředí během tisku.

Při práci s PC je důležité dodržovat příslušné bezpečnostní opatření, protože materiál může během tisku uvolňovat potenciálně škodlivé výpary. Proto je nutné zajistit dostatečné větrání a filtraci vzduchu při tisku.

Polycarbonát je univerzální materiál, který nabízí výjimečnou kombinaci pevnosti, pružnosti a teplotní odolnosti. Díky těmto vlastnostem se stává stále oblíbenějším materiálem pro náročné 3D tiskové aplikace v průmyslu a technickém sektoru.

PP

PP (Polypropylen) je odolný a ibilní termoplastický materiál, který se čím dál tím více používá v 3D tisku, zejména pro výrobu komponent a výrobků, které musí odolávat tlaku, opotřebení a chemickým vlivům. Polypropylen je široce používán v průmyslových aplikacích, obalovém průmyslu a výrobě automobilových součástek díky svým jedinečným vlastnostem, jako je odolnost vůči chemikáliím, nízká hustota a vynikající odolnost proti nárazům.

Hlavní předností PP je jeho odolnost proti chemikáliím, což z něj činí ideální materiál pro aplikace, kde je potřeba odolnost vůči agresivním látkám, jako jsou kyseliny, zásady a rozpouštědla. Polypropylen je také hydrofobní, což znamená, že neabsorbuje vodu, což je další výhodou v mnoha aplikacích.

Tisk s PP může být náročnější než s jinými běžnými materiály, protože PP má tendenci k nepřilnavosti k tiskové podložce a může způsobovat problémy se smršťováním či deformací. Optimální teplota tisku pro PP se pohybuje okolo 220-240 °C a vyhřívaná podložka (80-110 °C) je obvykle nutná pro zajištění lepší adheze. Použití speciálního lepidla, povrchu podložky nebo jiných adhezních metod je často doporučeno pro úspěšný tisk s polypropylenem.

Přestože polypropylen není tak snadno tisknutelný jako některé jiné materiály, jeho jedinečné vlastnosti, jako je chemická odolnost, nízká hustota a odolnost vůči nárazům, z něj činí atraktivní materiál pro širokou škálu průmyslových a technických aplikací, které vyžadují odolnost a ibilitu.

Woodfill

Woodfill je speciální druh filamentu pro 3D tisk, který kombinuje plastový materiál (nejčastěji PLA) s dřevěným práškem, čímž vytváří materiál, který vytiskne výrobky s texturou a vzhledem připomínajícím dřevo. Woodfill se používá v široké škále aplikací, od dekorativních předmětů, jako jsou sošky nebo rámy, až po funkční součásti, jako jsou nábytek nebo dřevěné součásti.

Hlavní předností Woodfillu je jeho estetický vzhled a textura, které imitují dřevo. Výrobky vytisknuté z Woodfillu mohou být také po tisku broušeny, lakovány nebo vyleštěny, což poskytuje širokou škálu možností pro dokončení povrchu. Woodfill je navíc biologicky rozložitelný, protože se skládá z PLA a dřevěného prášku.

Tisk s Woodfillem je obecně jednoduchý a srovnatelný s obtížnosti s tiskem PLA. Teplota tisku se obvykle pohybuje mezi 190 až 220 °C, v závislosti na konkrétním složení a značce Woodfillu. Vyhřívaná podložka není nutná, ale může být přínosem pro lepší adhezi a stabilní tisk. Důležité je, aby byla tryska dostatečně velká (minimálně 0,4 mm) a průtok materiálu byl plynulý, aby se zabránilo ucpání trysky dřevěnými částicemi.

Je třeba poznamenat, že Woodfill nemá stejnou pevnost a odolnost jako čisté plastové materiály, a proto není ideální pro extrémně namáhané či konstrukční aplikace. Avšak svým jedinečným vzhledem a zpracovatelností po tisku je Woodfill ideální volbou pro ty, kdo hledají esteticky atraktivní a ekologicky šetrné řešení pro své 3D tiskové projekty.

Metal-filled

Metal-filled filamenty představují speciální kategorii materiálů pro 3D tisk, které kombinují plastový základ (nejčastěji PLA) s kovovým práškem, jako je bronz, měď, hliník nebo nerezová ocel. Výsledný materiál umožňuje tisknout výrobky s vzhledem a texturou, které připomínají kovové předměty. Metal-filled filamenty se používají v různých aplikacích, od šperků, soch a miniaturních modelů až po funkční součásti s kovovým vzhledem.

Hlavní předností metal-filled filamentů je jejich estetický vzhled a textura, které imitují kov. Výrobky vytisknuté z těchto materiálů mohou být po tisku broušeny, leštěny nebo patinovány, což umožňuje vytvořit výrobky s různými povrchovými úpravami a efekty. Výsledné výrobky mají často vyšší hmotnost než běžné plastové tisky, což dodává autentický pocit kovových předmětů.

Tisk s metal-filled filamenty může být náročnější než s běžnými plastovými materiály, ale zkušenější uživatelé 3D tisku by si s nimi měli poradit. Teplota tisku se obvykle pohybuje mezi 190 až 230 °C, v závislosti na konkrétním složení a značce filamentu. Vyhřívaná podložka není nutná, ale může být přínosem pro lepší adhezi a stabilní tisk. Je důležité používat trysku z odolnějšího materiálu, jako je nerezová ocel nebo tvrdooxidová keramika, aby se zabránilo opotřebení trysky kovovými částicemi.

Je třeba mít na paměti, že metal-filled filamenty nemají stejnou pevnost a odolnost jako čisté kovové materiály, a proto nejsou ideální pro extrémně namáhané nebo konstrukční aplikace. Nicméně, pro ty, kteří hledají esteticky atraktivní a inovativní řešení pro své 3D tiskové projekty, jsou metal-filled filamenty zajímavou a kreativní volbou.

Carbon fiber

Carbon Fiber-filled filamenty představují speciální kategorii materiálů pro 3D tisk, které spojují plastový základ (nejčastěji PLA, PETG nebo nylon) s karbonovými vlákny. Tato kombinace poskytuje výrobkům zvýšenou pevnost, tuhost a lehkost, což je ideální pro aplikace vyžadující zvýšenou odolnost a nízkou hmotnost, jako jsou součásti pro RC modely, drony nebo sportovní vybavení.

Hlavní předností Carbon Fiber-filled filamentů je jejich zvýšená pevnost a tuhost, která je dosažena díky přítomnosti karbonových vláken. Výrobky vytisknuté z těchto materiálů jsou obecně lehčí a pevnější než výrobky z čistého plastu. Navíc, karbonová vlákna dodávají tisku matný, profesionální vzhled.

Tisk s Carbon Fiber-filled filamenty může být náročnější než s běžnými plastovými materiály, ale zkušenější uživatelé 3D tisku by si s nimi měli poradit. Teplota tisku se obvykle pohybuje mezi 230 až 270 °C, v závislosti na konkrétním složení a značce filamentu. Vyhřívaná podložka je doporučena pro lepší adhezi a stabilní tisk, obvykle v rozmezí 60 až 100 °C. Jelikož karbonová vlákna mohou způsobit opotřebení trysky, je vhodné používat trysku vyrobenou z odolnějšího materiálu, jako je nerezová ocel nebo tvrdooxidová keramika.

Je důležité si uvědomit, že Carbon Fiber-filled filamenty mohou mít omezenou pružnost, což znamená, že nejsou ideální pro aplikace, které vyžadují vysokou ibilitu nebo nárazovou odolnost. Navíc, jejich schopnost odolávat vyšším teplotám závisí na základním plastovém materiálu, takže před použitím v náročných podmínkách je důležité pečlivě zvážit vhodnost konkrétního filamentu.

Přestože Carbon Fiber-filled filamenty mají mnoho výhod, jsou také dražší než běžné plastové materiály. Je tedy vhodné je používat pro specifické aplikace, kde jejich výhody převyšují vyšší náklady. Je také důležité si uvědomit, že přítomnost karbonových vláken ztěžuje recyklaci materiálu, takže je třeba zvážit ekologický dopad při použití těchto filamentů.

Vyber si u nás jakýkoliv filament a použij kupón MATERIALOVYSLOVNIK pro 5% slevu.

Velmi přehlednou tabulku teplot a dalších informací můžete nalézt v tomto PDF

Doporučené produkty