Co je to pojem Perimetr v 3D tisku?


Perimetr v kontextu 3D tisku se obecně vztahuje na vnější okraj nebo hranice objektu, který je tisknutý. To je vlastně část objektu, která je tisknuta jako nejvíce vnější vrstva, která tvoří tvrdý okraj výsledného tisknutého objektu.

V 3D tisku se perimetry používají k dosažení pevnosti a přesnosti objektu. Počet perimetrů, který se nastaví před tiskem, ovlivňuje několik aspektů:

  1. Pevnost: více perimetrů znamená silnější stěny objektu a tedy vyšší celkovou pevnost.
  2. Kvalita povrchu: perimetry mohou také zlepšit vzhled tisknutého objektu. Více perimetrů může zlepšit hladkost a dokončení povrchu.
  3. Přesnost: v případě tisku složitých nebo detailních objektů mohou perimetry zlepšit přesnost tisku, tím že umožní tisknutí tenčích stěn.
  4. Plnění: počet perimetrů ovlivňuje také kolik materiálu je potřeba k vyplnění objektu. Méně perimetrů může umožnit větší vyplnění vnitřku objektu, což může být důležité pro některé aplikace.

Rozhodnutí o počtu perimetrů tedy závisí na specifických požadavcích na tisknutý objekt a může být důležité pro dosažení požadovaných vlastností výsledného tisknutého objektu.

Jak a kde nastavit?

Ve většině slicer programů pro 3D tisk, jako je PrusaSlicer, Cura, Simplify3D, atd., se perimetry (také známy jako stěny nebo obrysy) nastavují v sekci nastavení tisku. Přesná lokalita se může mírně lišit v závislosti na konkrétním programu, který používáte, ale zde je obecný postup:

  1. PrusaSlicer: Otevřete nastavení tisku (Print Settings) a klikněte na položku “Layers and perimeters”. Zde najdete možnost “Perimeters”. Zde můžete nastavit počet perimetrů.
  2. Cura: V Cura sliceru, je nastavení perimetrů v části “Shell”. Možnost “Wall Line Count” je to, co nastavuje počet perimetrů (stěn).
  3. Simplify3D: V nastaveních procesu v Simplify3D najdete možnost “Outline/Perimeter Shells” pod částí “Layer”.

Pamatujte, že když nastavujete perimetry, musíte vzít v úvahu, jaký dopad to bude mít na váš tisk. Více perimetrů znamená silnější, ale pomalejší tisk, zatímco méně perimetrů znamená rychlejší tisk, ale s potenciálně slabšími stěnami.

Doporučené produkty