Kroucení v 3D tisku: Příčiny a řešení problémů

Kroucení, nebo také “warping” v angličtině, je jedním z nejčastějších problémů, kterým čelí uživatelé 3D tiskáren. Tento jev se vyskytuje, když se rohy modelu zvedají z tiskové podložky, což je častější u materiálů jako PC Blend, ASA nebo ABS. Kroucení je způsobeno teplotními rozdíly mezi tiskovou tryskou a okolním prostředím, což vede k smrštění a deformaci plastu. Cílem je minimalizovat teplotní šok a snížit deformaci pro silnější výtisky.

Zde jsou některá řešení a tipy pro boj s kroucením:

 • Použijte lepicí tyčinky: Aplikace tenké vrstvy lepicí tyčinky na tiskový plát může zlepšit přilnavost a zároveň chránit plát před opotřebením. Můžete použít například tyčinku od Bambu Lab.
 • Použijte speciální adhézní přípravky: Krom lepících tyčinek existují i speciální tekuté lepidla nebo spreje pro zvýšení přilnavosti k tiskovému plátu. Příkladem je lepidlo od Bambu Lab nebo Dimafix sprej.
 • Použijte vhodné profily ve sliceru: Zajistěte, že používáte správné výchozí profily ve sliceru. Důležité je používat správné teploty vyhřívané podložky.
 • Udržujte tiskový povrch čistý: Před zahájením tisku otřete tiskový povrch alkoholem (IPA 90 %+) pro zajištění maximální přilnavosti. Další skvělou možností je tiskový povrch umýt mýdlem a teplou vodou. Mýdlo skvěle odstraní mastnotu, která se na tiskový povrch dostane z ruk.
 • Doladění osy Z: Snižte osu Z mírně, aby se zlepšila přilnavost k podložce, ale pozor na příliš nízkou trysku, která by mohla způsobit problémy s první vrstvou.
 • Chlazení tisku: Některé materiály, jako jsou PLA nebo PETG, potřebují dostatečné chlazení. Pokud se zdá, že rohy tiskových objektů se od podkladu odlepují, ověřte, zda je ventilátor pro tisk aktivován, a zkuste zvýšit jeho rychlost. Ujistěte se také, že ventilátor funguje správně a že jeho kryt není zablokován či rozteklý.
  V případě deformací strmých převisů a malých částí tiskového objektu můžete zkusit spustit ventilátor na nízké otáčky (10-20 %) i u materiálů, které nepotřebují intenzivní chlazení během tisku, jako jsou ABS nebo PC-Blend. Toto opatření může být užitečné, pokud je tiskárna umístěna v uzavřeném prostoru, nebo pokud je problémová část obklopena podporami, které zadržují teplo. Nezapomeňte, že příliš vysoká rychlost ventilátoru může způsobit deformaci a odlepení celého objektu a snížení přilnavosti mezi vrstvami. Cílem je chladit objekt ani příliš rychle, ani příliš pomalu.
  Pokud po zvýšení otáček ventilátoru dojde ke snížení přilnavosti mezi vrstvami nebo dokonce k prasknutí výtisku, zkuste zvýšit teplotu trysky, aby bylo dosaženo správného spojení mezi vrstvami.
 • Stabilizujte okolní teplotu: Udržujte stabilní teplotu kolem tiskárny, zejména u materiálů, které vyžadují vyšší teploty. Zvažte použití krytu pro tiskárnu.
 • Použijte obrys (skirt) a tiskněte více objektů současně: Obrys (skirt) a tisk více objektů současně může pomoci udržet teplo kolem tištěného modelu a snížit kroucení. Navíc, tisk více objektů zároveň může zlepšit chlazení a stabilizaci teploty mezi jednotlivými vrstvami.
 • Snižte rychlost tisku: Zpomalením tisku můžete zlepšit přilnavost vrstev a snížit deformaci, zejména u materiálů náchylných k kroucení.
 • Použijte límec (brim): Límec zvyšuje přilnavost modelu k tiskovému povrchu a může pomoci snížit kroucení.
 • Přidejte malé geometrické prvky: V případě potřeby přidejte malý geometrický prvek (např. malý válec) přesně na místo, které způsobuje problém. Prvek by měl být vysoký jen několik vrstev, aby se dal snadno odstranit.

Při řešení problému s kroucením je důležité si uvědomit, že neexistuje jedno univerzální řešení, které by fungovalo pro všechny materiály a situace. Klíčem k úspěchu je experimentování a hledání správných kombinací nastavení, které nejlépe vyhovují vaší tiskárně, materiálu a konkrétnímu modelu. Sledujte vývoj v oblasti 3D tisku a získávejte informace z komunity, abyste se dozvěděli o nových technikách a řešeních, které vám mohou pomoci překonat problémy s kroucením a dosáhnout co nejlepších výsledků při 3D tisku.

Doporučené produkty