Kalibrace průtoku

Průvodce kalibrací průtoku od Bambu Studio

Rychlost průtoku


O této kalibraci


Kalibrace průtoku měří poměr očekávaného a skutečného objemu extruze. Tento poměr je obvykle stabilní a výchozí nastavení dobře funguje u tiskáren Bambu Lab a oficiálních filamentů, které byly předem kalibrovány a doladěny. Pro běžné filameny obvykle není potřeba kalibraci průtoku provádět.

Je důležité si uvědomit, že kalibrace průtoku je pokročilý proces, který by měli provádět pouze uživatelé, kteří plně rozumí jeho účelu a důsledkům. Nesprávné použití může vést k horším tiskovým výsledkům nebo poškození tiskárny. Před provedením kalibrace si pečlivě přečtěte a porozumějte postupu.

 

Kdy je potřeba provést kalibraci průtoku


Dokonalé dokončení vašich tisků zahrnuje několik kroků kalibrace, které je třeba správně provést před zvážením kalibrace průtoku. Ne všechny chyby v 3D tištěných objektech jsou výsledkem nepřesných průtokových rychlostí. Ve skutečnosti při použití vysoce kvalitních tiskáren, jako jsou tiskárny Bambulab a oficiální filameny Bambu jsou mechanické tolerance minimální a standard filamentu je extrémně vysoký. Proto by jakékoli chyby pozorované ve vašich tiscích mohly být způsobeny jinými aspekty kalibrace, které je třeba řešit.

Pokud však ve vašich 3D tiscích zaznamenáte následující příznaky a již jste provedli jiné kalibrace, jako například kalibraci dynamiky průtoku, ale problémy přetrvávají, může být čas kalibraci průtoku zvážit:

  1. Přeextruze: Pokud vidíte nadbytečný materiál na vašem tištěném objektu, tvořící hrudky nebo výrůstky, nebo se vrstvy zdají příliš tlusté, může to být známka přeextruze.
  2. Podextruze: Toto je opak přeextruze. Příznaky zahrnují chybějící vrstvy, slabé vnitřní plnění nebo mezery v tisku. To může znamenat, že vaše tiskárna neextruduje dostatek filamentu.
  3. Špatná kvalita povrchu: Pokud se povrch vašich tisků zdá hrubý nebo nerovnoměrný, může to být výsledek nesprávné průtoku.
  4. Slabá strukturální integrita: Pokud se vaše tisky snadno lámají nebo nejsou tak pevné, jak by měly být, může to být způsobeno podextruzí nebo špatnou adhezí vrstev, což lze zlepšit kalibrací průtoku.

Kromě opravy zaznamenaných vad tisku je kalibrace průtoku klíčová pro pěnivé materiály, jako je LW-PLA, používané v RC letadlech. Tyto materiály se při ohřevu výrazně rozpínají, a kalibrace poskytuje užitečnou referenci průtoku, aby bylo možné dosáhnout dobrých tiskových výsledků s těmito speciálními filamenty.

 

Je kalibrace spolehlivá?


Automatická kalibrace průtoku využívá mikro-lidarovou technologii společnosti Bambu Lab, která přímo měří kalibrační vzory. Nicméně je třeba si uvědomit, že účinnost a přesnost této metody mohou být ovlivněny konkrétními typy materiálů. Zejména filamenty, které jsou průhledné nebo poloprůhledné, obsahují třpytky nebo mají vysoký rení povrch, nemusí být vhodné pro tuto kalibraci a mohou vést k méně uspokojivým výsledkům.

Výsledky kalibrace se mohou lišit mezi jednotlivými kalibracemi nebo filamenty. Stále pracujeme na zlepšení přesnosti a kompatibility této kalibrace prostřednictvím aktualizací firmwaru v průběhu času.

Manuální kritéria kalibrace mohou získat relativně přesné výsledky, ale je třeba znát správnou metodu kalibrace.

 

Dva režimy kalibrace


Kalibrace průtoku má dva režimy: manuální a automatický.

Automatický režim: Uživatel pouze spustí kalibraci a tiskárna vrátí výsledky kalibrace po dokončení tisku.

Manuální režim: Uživatel musí posoudit, který parametr použít pozorováním kvality kalibračního bloku na tiskové desce.

 

Dva typy manuální kalibrace


Manuální režim zahrnuje dva typy: Hrubá kalibrace a Jemná kalibrace.

Hrubá kalibrace: e založena na hodnotě poměru průtoku přednastaveného filamentu a tiskne kalibrační bloky, jejichž hodnoty průtoku jsou v rozsahu 80% až 120% této hodnoty. Velikost kroku hrubé kalibrace je 5%. Pokud nejste jisti poměrem průtoku filamentu, můžete nejprve použít hrubou kalibraci k získání lepšího rozsahu a poté použít jemnou kalibraci k získání přesnější hodnoty.

Jemná kalibrace: je založena na vlastní hodnotě poměru průtoku a tiskne kalibrační bloky, jejichž průtok je v rozsahu 91% až 100% na základě této hodnoty. Velikost kroku jemné kalibrace je 1%. Pokud již znáte rozumný rozsah a marže chyby je v rámci 10%, můžete přímo použít jemné nastavení k získání přesnější hodnoty.

Jak spustit kalibraci?


Automatický režim


(1) Jak spustit

Před kalibrací musí být tiskárna připojena.


(2) Vyberte materiál, který má být kalibrován

Vyberte průměr trysky vaší tiskárny.

(Poznámka: Kalibrace na různé velikosti trysek vyžaduje podporu od firmwaru tiskárny. Pro verzi OTA 01.06.00.00 je podporována pouze tryska o průměru 0,4 mm).

Vyberte typ podložky vaší tiskárny.

Synchronizujte informace o seznamu filamentů z AMS.

Vyberte filament, který chcete kalibrovat. Můžete vybrat přednastavený filament pro tisk pomocí radiového tlačítka filamentu.

Po nastavení požadovaných informací můžete kalibraci spustit stisknutím tlačítka “Kalibrace”.

(3) Tisk kalibrace probíhá.

Po dokončení tisku můžete kliknout na tlačítko “Další”, pro přechod na další krok.


(4) Uložení výsledků kalibrace

Po dokončení tisku vám stroj vrátí hodnotu poměru průtoku, kterou považuje za optimální. Tuto hodnotu průtoku můžete uložit do nového přednastaveného filamentu. Pokud změníte název na stejný jako původní název přednastaveného filamentu použitého pro kalibraci, můžete také přepsat původní přednastavený filament.

Manuální režim


(1) Jak spustit

(2) Vyberte materiál, který má být kalibrován

Vyberte typ kalibrace:

Úplná kalibrace: Nejprve provedete hrubou kalibraci a poté můžete na základě výsledků hrubé kalibrace provést jemnou kalibraci.
Jemná kalibrace založená na poměru průtoku: Přímo provede jemnou kalibraci na základě poměru průtoku, který nastavíte.

Ostatní kroky jsou stejné jako v automatickém režimu.

Po nastavení požadovaných informací můžete kalibraci spustit stisknutím tlačítka “Kalibrace”.

(3) Tisk hrubé kalibrace probíhá.

Po dokončení hrubé kalibrace můžete kliknout na tlačítko “Další”, abyste přešli na další krok.


(4) Uložení výsledků kalibrace po hrubé kalibraci.

Pozorováním kalibračního bloku vyberte číslo odpovídající kalibračnímu bloku s nejhladším vrchním povrchem. Po výběru se pod ním zobrazí odpovídající hodnota poměru průtoku. Můžete pokračovat v jemné kalibraci na základě aktuálně vybrané hodnoty poměru průtoku pro další krok, nebo můžete přeskočit další krok a hodnotu uložit přímo do přednastavení.


(5) Tisk jemné kalibrace probíhá.

(6) Uložení výsledků kalibrace po jemné kalibraci

Pozorováním kalibračního bloku vyberte číslo odpovídající kalibračnímu bloku s nejhladším vrchním povrchem. Po výběru se pod ním zobrazí odpovídající hodnota poměru průtoku. Tuto hodnotu můžete uložit do přednastavení.

Doporučené produkty